BRANDING

Thương hiệu không chỉ là một cái tên.

BIS LÀ GÌ?

BIS (Brand Identify System) - Hệ thống nhận dạng thương hiệu là tập hợp các yếu tố tạo ra tính nhất quán và linh hoạt, truyền đạt giá trị thương hiệu đến đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.
Hệ thống nhận diện thương hiệu giúp trả lời các câu hỏi như “Chúng ta là ai?” Và “Chúng ta sẽ đi đâu?”, thể hiện sự chuyên nghiệp, có sự đầu tư nghiêm túc đối với doanh nghiệp của bạn.
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỐT LÕI

Nhận diện thương hiệu cốt lõi: Tên thương hiệu; Logo & Biểu tượng; Logo Guidelines; Slogan/Tagline; Ý nghĩa thương hiệu; Ý nghĩa logo; Hướng dẫn sử dụng logo

NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG CƠ BẢN

Danh thiếp, giấy tiêu đề, phong bì thư khổ lớn/nhỏ, Kẹp tài liệu A4, Hóa đơn, Giấy giới thiệu, Bìa hồ sơ, bìa trình ký, Thẻ nhân viên, đồng phục văn phòng, tài liệu thuyết trình

NHẬN DIỆN TRÊN BAO BÌ NHÃN MÁC

Mẫu bao bì; Mẫu tem nhãn, Mẫu sản phẩm đóng gói; Bố cục trình bày trên sản phẩm; Các dấu hiệu nhận biết chính;...

NHẬN DIỆN ỨNG DỤNG MÔI TRƯỜNG

Nhận diện ứng dụng môi trường: các dạng biển hiệu, nội thất văn phòng, concep trang trí nơi làm việc,...

ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG TĨNH

Hồ sơ năng lực công ty, tờ gấp, poster quảng cáo,...

ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG ĐỘNG

Website công ty, website sản phẩm dự án, Email quảng cáo, Newletter, Fanpage, Banner quảng cáo, Landing page, TVC, Film giới thiệu doanh nghiệp

IN ẤN

In ấn Profile, Brochure, Poster, Namecard,...chất lượng cao.

LIÊN HỆ NGAY!

Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp cùng Tali Agency!